ТАБЛИЦІ

ГормониРегуляціяТкани растений
Залоза Гормони Дія гормонів на організм
Аденогіпофіз (передній гіпофіз) Соматотропний (СТГ) Посилює лінійний ріст і масу тіла організму (посилює протеосинтез і ліполіз).
Аденогіпофіз (передній гіпофіз) Тиреотропний (ТТГ) Викликає виділення гормонів щитовидної залози
Аденогіпофіз (передній гіпофіз) Адренокортикотропний (АКТГ) Викликає виділення гормонів кіркового шару наднирників, перш за все глюкокортикоїдів
Аденогіпофіз (передній гіпофіз) Гонадотропний (фолікулостимулюючий, лютеїнізуючий) Викликають виділення статевих гормонів
Аденогіпофіз (передній гіпофіз) Пролактин Стимулює утворення та виділення молока молочними залозами
Аденогіпофіз (передній гіпофіз) Меланоцитостимулюючий Стимулює утворення меланіну (пігмента шкіри)
Щитовидна залоза Трийодтиронін (Т3). Тетрайодтиронін (Т4 або тирозин) Посилюють окисний метаболізм; Збільшення у дорослої людини гормону – базедова хвороба, тиреотоксикоз, зменшення у дорослої людини – мікседема, зниження у новонародженої дитини – кретинізм
Щитовидна залоза Тиреокальцитонін Зменшує вміст іонів кальцію в крові через збільшення надходження його в кісткову тканину
Паращитовидні залози Паратгормон (ПТГ) Підвищують вміст іонів кальцію в крові через посилення його реабсорбції в нирках, кишківнику та резорбції з кісткової тканини
Тимус (вилочкова, загрудинна залоза) Тимозин Регулює диференціацію популяцій Т-лімфоцитів. Контролює підготовку організму до статевого дозрівання, впиває на обмін кальцію (сприяє затримці солей кальцію в кістковій тканині)
Епіфіз (шишкоподібне тіло) Мелатонін Контроль за біоритмами людини, регулює процеси спання та неспання
Наднирники (мозковий шар) Катехоламіни (адреналін; норадреналін) Посилюють ЧСС, ССС, розширюють бронхи, гальмують секрецію і моторику ШКТ; викликають гіперглікемію та підвищення вмісту жирних кислот в крові
Наднирники (кірковий шар) Глюкокортикоїди (кортизол) Викликають гіперглікемію через посилення глюконеогенезу в печінці
Наднирники (кірковий шар) Мінералокортикоїди (альдостерон) Посилюють реабсорбцію іонів натрію і секрецію іонів калію в канальцях нирки
Наднирники (кірковий шар) Статеві гормони Стимулюють розвиток вторинних статевих ознак, забезпечують виконання статевих функцій
Підшлункова залоза (ендокринні клітини - острівці Лангерганса) Інсулін (β-клітини) Знижує рівень глюкози в крові (через посилення її проникнення в клітини)
Підшлункова залоза (ендокринні клітини - острівці Лангерганса) Глюкагон (α-клітини) Викликає гіперглікемію шляхом посилення розпаду глікогену в печінці
Підшлункова залоза (ендокринні клітини - острівці Лангерганса) Соматостатин (δ-клітини) – дельта клітини Гальмує дію інсуліну та глюкагону
Ознака Нервова регуляція Гуморальна регуляція
Носій інформації Електричні імпульси Біологічно активні речовини (БАР) гормони
Шляхи передачі інформації Нервові волокна Потік рідин організму (крові по кровоносних судинах, лімфи по лімфатичних та міжклітинної рідини)
Швидкість передачі інформації Велика – регуляція швидка, невідкладна Маленька – регуляція повільна
Точність передачі інформації Велика – передача точному адресату Маленька – регуляція генералізована. БАР розносяться по всьому організму; на зміну їх концентрації реагують всі клітини, які мають відповідні рецептори (“клітини-мішені”)
Час дії Короткотривалі зміни Довготривалі зміни - повільно вмикається (необхідний час для виділення, руху БАР, та їх взаємодії з “клітинами-мішенями”) та вимикається (необхідний час для руйнування БАР)

Висновок: організм людини саморегульована система. Завдяки саморегуляції відбувається підтримка всіх хімічних,фізичних і біологічних показників роботи організму в певних межах!

Робота регуляторних систем організму спрямована на підтримку гомеостазу. Вони діють у постійному взаємозв’язку.

Название тканей Функции тканей Локализация тканей
Образовательные меристемы: верхушечные, боковые первичные, вторичные, вставочные, раневые Деление клеток, образование других тканей, поперечный, вставочный, верхушечный рост, регенерация тканей Верхушка стебля, кончик корня, междоузлия, основание черешков листьев
Основа: ассимиляционная, запасающая, воздухоносная и водоносная паренхимы Фотосинтез, накопление продуктов обмена, газообмен. Запасание воды Листья, стебель плоды
Проводящие: а) ксилема б) флоэма А) транспорт воды и солей к листьям; Б)транспорт органических соединений от листьев к органам А) сосуды древесины; Б) ситовидные трубки луба
Покровные: эпидерма, корка, пробка Защита, газообмен, транспирация (испарение воды) Кожица листа, кора, кончик корня, корневые волоски
Механические: ( опорные, скелетные): колленхима, склеренхима (волокна и склероиды) Опора, защита, образование наружного и внутреннего каркаса Лубяные и древесные волокна, каменистые клетки
Выделительные Секреция соков, нектара, влаги, продуктов обмена Железистые волоски, нектарники, гидатоды, млечники

Условные обозначения (для таблицы «семейства цветковых растений»):

  • Ч - чашелистики
  • Л - лепестки венчика
  • Т - тычинки
  • П - пестики
  • Цифровые индексы - количество, например Л5 - пять лепестков венчика
  • Индекс в скобках - сросшиеся, например Ч(5) – пять сросшихся чашелистиков
  • Околоцветник (для класса Однодольные)

Деякі хімічни елементи в складі живих організмів та їхнє біологічне значенния

Роль деяких хімічних живих організмів


Назви основних амінокислот та їхні скорочені позначення

Названия основных аминокислот


Генетичний код

Генетичний код
БотанікаЗоологіяАнатоміяМолекулярна біологія (біохімія)ЦитологіяГенетикаСелекціяЕкологіяЕволюція
Цитологія Цитологія
Еволюція
Еволюція

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Пошук по сайту

Український центр оцінювання якості освіти

Menu